مهارت گرامر

صفت‌های تفضیلی (مقایسه‌ای)

برای روان صحبت کردن به هر زبانی، یکی از واجبات زبانی، داشتن اطلاعات کافی از صفات آن زبان و کاربرد آنها است؛ به ویژه صفات برتر یا تفضیلی و صفات برترین یا عالی.

زیرا برای توصیف هر چیزی مانند افراد، اشیا، اماکن و شرایط مختلف نیاز به صفات داریم؛ به خصوص اگر پای مقایسه دو یا چند چیز وسط باشد.

در ادامه به بررسی جامع و کامل صفات برتر یا تفضیلی Comparatives، صفات برترین یا عالی Superlatives و برابر as … as خواهیم پرداخت.

صفت تفضیلی زبان انگلیسی

صفات برتر یا تفضیلی Comparative adjectives

همانطور که از اسمش پیداست برای مقایسه‌ی دو نفر یا دو چیز استفاده می شود.

.We need a bigger house

ما به خانه‌ی بزرگتری نیاز داریم.

نکته: اگر بخواهیم فردی را با فرد دیگر یا چیزی را با چیز دیگر مقایسه کنیم بعد از صفت از than استفاده می کنیم.

.She is taller than me

او از من قد بلند تر است.

.This chair is more comfortable than your chair

این صندلی خیلی راحت از صندلی شماست.

همانطور که در دو جمله‌ی بالا می‌بینید؛ در جمله ی اول به صفت پسوند er اضافه شده است اما در جمله ی دوم قبل از صفت از کلمه more استفاده شده است؛ اما دلیل تفاوت دو جمله‌ی بالا در چیست؟

صفات تفضیلی برتر و برترین زبان انگلیسی

ساختن صفات Comparative

روش اول: برای صفاتی که کوتاه هستند استفاده می‌شود. (صفاتی که یک بخش دارند و یا دو بخش دارند و به حرف y ختم می‌شوند.) برای تبدیل صفات کوتاه به صفات برتر کافیست به انتهای آنها er اضافه کنیم.

adj + er + (than)
soft → softer                      small → smaller         cold → colder

نکته اول: اگر صفتی به y ختم شود (درصورتی که قبل از آن حرف بی‌صدا باشد)، قبل از اضافه کردن er، y را به i تبدیل می‌کنیم:

happy → happier                    hungry → hungrier                  funny → funnier

نکته دوم: در صورتی که سه حرف آخر صفت به ترتیب صدادار-بی‌صدا-صدادار باشد، قبل از اضافه کردن er، آخرین حرف را تکرار double می‌کنیم. (البته به جز حروف w,y,z که تکرار نمی‌شوند):

hot → hotter                           big → bigger                           new → newwer newer

روش دوم: اگر صفت تفضیلی طولانی باشد؛ یعنی دو یا سه سیلابی باشد قبل از آن از more یا less استفاده می‌کنیم:

more / less+adjective+(than)
careful → more / lesscareful                              expensive → more / more expensive
.She is more beautiful than her sister

نکته سوم: در صفات تفضیلی اگر تفاوت کم باشد، می‌توان از a little و اگر تفاوت زیاد باشد، برای تاکید بیشتر می‌توان از much قبل از صفت استفاده کرد.

.This house is a little bigger than the other one
.This house is much bigger than the other one

صفات برترین یا عالی Superlative adjectives

همانطور که از اسمش پیداست برتری یک فرد یا یک چیز را از میان چند چیز نشان می دهد و گفته می شود که آن فرد یا شی و بهترین یا بدترین است و هیچ رقابتی برایش وجود ندارد.

ساختن صفات Superlative

روش اول: برای صفاتی که کوتاه هستند استفاده می‌شود. (صفاتی که یک بخش دارند و یا دو بخش دارند و به حرف y ختم می‌شوند.) برای تبدیل صفات کوتاه به صفات برتر کافیت به انتهای آنها est اضافه کنیم.

the + adj + est
soft → the softest                          small → the smallest                     cold → the coldest

نکته اول: اگر صفتی به y ختم شود (درصورتی که قبل از آن حرف بی‌صدا باشد)، قبل از اضافه کردن est، yرا به i تبدیل می‌کنیم:

happy → the happiest              hungry → the hungriest              funny → the funniest

نکته دوم: در صورتی که سه حرف آخر صفت تفضیلی به ترتیب صدادار-بی‌صدا-صدادار باشد، قبل از اضافه کردن est، آخرین حرف را تکرار double می‌کنیم. (البته به جز حروف w,y,z که تکرار نمی‌شوند):

hot → the hottest                       big → the biggest                       new → the newwest newest

روش دوم: اگر صفت تفضیلی طولانی باشد؛ یعنی دو یا سه سیلابی باشد قبل از آن از the mostیا the least استفاده می‌کنیم:

the most / the least + adjective
careful → the most / the least careful                  expensive → the most / the least expensive
.She is the most beautiful girl in the class

ساختن صفات Superlative

نکته مهم: در هر دو گروه از صفات برتر و برترین، یک سری استثنا نیز وجود دارد که از هیچ یک از قوانین فوق پیروی نمی‌کنند و بی‌قاعده هستند:

Simple adjComparativesSuperlatives
goodBetterthe best
badWorsethe worst
much/manyMorethe most
farfarther/furtherhe farthest/the furthest
littleLessthe least

.She is better than the last teacher
.She is the best English teacher

او بهترین معلم زبان انگلیسی است.

صفات برابر یا تساوی as … as

همانطور که از اسمش پیداست، از این صفات وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم تساوی بین دو مورد را نشان دهیم، به عبارت دیگر وقتی دو فرد یا شی در آن صفت مثل هم باشند. مثلا تو مانند برادرم باهوش هستی.

به فرمول این ساختار دقت کنید:

as + adjective + as
.You are as smart as my brother

تو به باهوشی برادرم هستی.

.This car is as cheap as my car

این ماشین به ارزانی ماشین من است. (هم قیمت هستند)

همانطور که می بینید صفت را بین دو تا as قرار می‌دهیم، به همین سادگی و بدون هیچ تغییری.

برای نشان دادن اینکه دو چیز در یک صفت با هم برابر نیستند، باید این ساختار را منفی کنیم:

not as + adjective + as
.Rasht isn’t as big as Tehran

رشت به بزرگی تهران نیست.

 صفات برابر as...as

از این ساختار تنها برای صفات استفاده نمی‌شود. مثلا برای قیدها هم کاربرد دارد:

as + adjective + as
.He drives as fast as my brother

همچنین برای اسم‌ها نیز به کار می‌روند. اما با تفاوتی اندک:

not) as + much / many + noun+ as)

اگر اسم قابل شمارش باشد از many و اگر غیر قابل شمارش باشد از much استفاده می‌شود. دقت داشته باشید که اگر اسم قابل شمارش باشد، حتما به صورت جمع قرار می‌گیرد.

.There are as many people as we expected
.There aren’t as many chairs as we need
.I have as much time as we need
.I don’t have as much money as him

و کاربرد آخر این ساختار برای توصیف فعل‌ها است که بعد از فعل استفاده می‌شود:

verb + as much as + …
.I don’t work out as much as you
.He doesn’t study as much as he used to

استفاده از صفات در هر زبانی بسیار ضروری است و به بیان بهتر و دقیق‌تر منظور کمک می‌کند. امیدواریم این مقاله کمکی به درک بهتر شما از گرامر انواع صفات کرده باشد.

برای سنجیدن میزان یادگیری خود، می‌توانید افراد و اشیایی که در اطرافتان می‌بینید را از جنبه‌های مختلف با هم مقایسه کنید و در قسمت دیدگاه‌ها برای ما بنویسید تا تیم آموزشی دیجی زبان آنها را برای شما اصلاح کنند.

مریم صفری

فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه مازندران هستم. 8 سال سابقه‌ی تدریس زبان دارم و در کنار تدریس ترجمه و مقاله نویسی هم انجام میدم. من عاشق کارمم و با لذت وصف ناپذیری تدریس می کنم، با عشق در کنارتون هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا