مهارت گرامر

انواع قیدها در انگلیسی

 اگرچه قیدها جزء اصلی یک جمله نیستند؛ اما از مهمترین اجزای جمله محسوب می‌شوند؛ زیرا این امکان را می‌دهند تا تغییرات مختلفی روی جمله ایجاد کنیم. برای آشنایی با قید‌ها در زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

قید چیست؟

 قید در جمله وظیفه‌ی توصیف یک کلمه یا عبارت دیگر را دارد و می تواند یک فعل، یک صفت یا حتی یک قید دیگر را توصیف کند.

 قید برای توصیف یک فعل:

He speaks loudly.

 قید برای توصیف یک صفت:

She was extremely kind of you.

قید برای توصیف یک قید دیگر:

It works very well.

انواع قید

 ۵ نوع قید در زبان انگلیسی وجود دارد که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم.

قید های زبان انگلیسی

قید‌های زمان (adverb of time)

به سؤال «کِی» و «چه وقت» پاسخ می‌دهد و زمان انجام فعل را توصیف می‌کند. قیدهای زمان نیز مانند قیدهای مکان یا حالت در انتهای جمله قرار می‌گیرند.

I want it now. (When do I want it? Now)

قید‌های مکان (adverb of place)

 به سؤال «کجا» پاسخ می‌دهد. مکان وقوع فعل را توصیف می‌کند. مکان قرارگیری این قید‌ها در انتهای جمله یعنی بعد از فعل یا مفعول جمله است.

Please sit here. (Where should you sit? Here)

قیدهای حالت (adverb of manner)

 به سوالات «چطور» و «چگونه» پاسخ می دهد و چگونگی انجام فعل را توصیف می‌کند.

They help me truthfully. (How did they help me? Truthfully)

این قید‌ها به همراه فعل‌های حرکتی (action) و نه فعل های حالت (state) به کار می‌روند.

She looked beautifully

 قیدهای حالت در انتهای جمله یعنی بعد از فعل و مفعول جمله قرار می‌گیرند.

قیدهای تکرار (adverb of frequency)

 به سوالاتی درباره‌ی «چند بار» یا «چه تعداد» پاسخ می‌دهند. این قید‌ها می توانند تکرار‌های معین مثل ماهانه، هفتگی، روزانه یا تکرارهای نامعین مثل گاهی و به ندرت را توصیف کنند.

 قید های تکرار معین اغلب در انتهای جمله قرار می‌گیرند و گاهی بنا به ضرورت مثل برای تاکید بیشتر ابتدای جمله می‌آیند.

Companies pay taxes yearly.
Every day, the manager checks the employees.

پیشنهاد میکنیم مقاله تفاوت everyday و every day را نیز بخوانید.

 قید‌های تکرار نامعین می‌توانند قبل از فعل اصلی یا بعد از فعل کمکی و بعد از فعل to be قرار گیرند.

I usually eat dinner here.
I’m always late.
I should always get up at 7.

 قیدهای مقدار (adverb of degree)

 به سوالاتی درباره «چه مقدار» پاسخ می دهند و می‌توانند برای توصیف یک فعل، صفت یا قید دیگری به کار روند.

She entirely agrees with him. (How much does she agree with him? Entirely)

 اگر یک قید مقدار برای توصیف یک فعل به کار رود باید بین فاعل و فعل اصلی قرار گیرد.

قید مقدار برای توصیف یک قید یا یک صفت، قبل از کلمه‌ای که می‌خواهد آن را توصیف کند قرار می‌گیرد.

My mom is very beautiful.

قید‌ها شاید از مطالب ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی باشند؛ اما بسیار مهم هستند و یادگیری آنها می تواند باعث شود تا ما روان‌تر و بهتر به زبان انگلیسی صحبت کنیم. برای تمرین می‌توانید قید‌ها را در متن کوتاه زیر پیدا کنید و نوع آنها را مشخص کنید.

I usually get up early in the morning. I rarely get up late. I have breakfast regularly because it’s very important. I run quickly to the bus stop. At school, I listen to my teachers carefully because I want to be a successful student. After school, I walk home, so I get home a bit late.

مهسا رجبی مقدم

فارغ ‌التحصیل رشته‌ی شیمی هستم. یک روز فهمیدم برای پیشرفت به زبان انگلیسی نیاز دارم و در سال 96 مدرک پیشرفته‌ی زبان و سال 97 مدرک تربیت مدرس زبان گرفتم. با شرکت در دوره‌های مختلف سعی می‌کنم همیشه به روز باشم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا