مهارت گرامر

گرامر Used to

وقتی با افراد جدیدی آشنا می‌شویم صحبت کردن درباره‌‌ی عادت‌هایمان می‌تواند ما را به هم نزدیکتر کند و ویژگی‌های مشترک ما را مشخص کند.این که در گذشته چه عادت‌هایی داشتیم، چه عادت‌هایی داریم و چه عادت‌های جدیدی را به دست می‌آوریم.

با ما همراه باشید تا بتوانید درباره‌ی عادت‌های خودتان به زبان انگلیسی صحبت کنید.

used to، be used to ،get used to برای بیان عادت‌ها

برای بیان عادت‌ها از سه فعل used to، be used to،get used to استفاده می‌کنیم. اما استفاده از هر کدام از این فعل‌ها شرایط خاصی دارد و ساختار فعل در جمله متفاوت است. برای بررسی دقیق‌تر هر کدام از این فعل ها و اشنا شدن با ساختار آنها با ما همراه باشید.

فعل Used to

کاربرد فعل‌ used to

فعل used to دو کاربرد اصلی دارد:

Repeated action in the past

یکی بیان اعمالی که در گذشته اتفاق می‌افتادند و به طور منظم تکرار می‌شدند با یک شرط بسیار مهم این که این افعال در زمان حال دیگر اتفاق نمی‌افتند.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

مثلا در زمان مدرسه با اتوبوس به مدرسه می‌رفتید می‌توانید بگویید:

.I used to go to school by bus

یا اگر فردی قبلا سیگار می‌کشیده  و ترک کرده می‌توانید بگویید:

.He used to smoke

Past states which are no longer true

دوم بیان حالت‌هایی که در گذشته صحیح بودند اما در حال حاضر صحیح نیستند.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

.He used to be blond as a child

او در کودکی بلوند بود(موهای بلوند داشت).

.She used to love chocolate

او قبلا عاشق شکلات بود.

اگرچه این دو جمله مستقیما به عادت‌ها اشاره نمی‌کنند؛ اما معنای habitualpast(عادتی در گذشته) در آنها وجود دارد.

به بیان بهتر هر دو کاربرد فعل used to عادت‌های ما را در گذشته بیان می‌کنند و این عادت‌ها باید دارای یک شرط مهم باشند این که در زمان حال وجود نداشته باشند.

تفاوت used to, get used to, be used to

ساختار جمله با فعل used to

نکته‌ی اول: فعل used to صرف نمی‌شود و زمان حال و آینده ندارد و فقط به زمان گذشته اشاره دارد. مثال:

.She used to live in Berlin
.We used to go for sailing

نکته‌ی دوم: دقت داشته باشید که فعل بعد از used to به صورت infinitive یعنی مصدر بدون to می آید.

نکته‌ی سوم: با توجه به این که این فعل گذشته است برای منفی کردن آن از did not (didn’t) استفاده می‌شود و معنای آن عادتی است که در گذشته وجود نداشته است.

Subject+didn’t+use to + simple verb

دقت داشته باشید که مانند منفی کردن افعال گذشته -ed از انتهای فعل حذف می‌شود. مثال:

.I didn’t use to get up early

عادت نداشتم که صبح زود از خواب بیدار بشوم.

نکته‌ی چهارم:برای سوالی کرد کافی است Did را ابتدای جمله قرار دهید.

Did +subject +use to + simple verb

?Did you use to play football
.Yes, I did. I used to play football in school

تفاوت گذشته ساده و used to

شاید سوال کنیدچرا با وجود زمان گذشته‌ی ساده از فعل used to استفاده می‌کنیم. به دو دلیل:

اول: گذشته ی ساده به یک اتفاق در گذشته اشاره دارد درحالی که used to به افعال تکرار شونده (repeated) اشاره دارد.

دوم: در گذشته‌ی ساده این مفهوم که این عادت دیگر وجود ندارد را نمی‌توان بیان کرد در حالی که used to دقیقا برای این مفهوم به کار می‌رود.

تفاوت این دو را با یک مثال روشن می‌کنیم:

 برای مثال: زمانی که می‌گویم I used to go to school by bus در واقع دارم به این موضوع اشاره می‌کنم که من در زمان مدرسه عادت داشتم با اتوبوس به مدرسه بروم. یک کار روتین در گذشته که الان دیگر اتفاق نمی‌افتد.

زمانی که می‌گویم I went to school by bus یعنی با اتوبوس به مدرسه رفتم اما این یک اتفاق معمول و روتین نبوده است.

ساختار گرامر used to

کاربرد فعل be used to

فعل be used to برای بیان عادتی که در زمان حال وجود دارد استفاده می‌شود با این شرط که این عادت قبلا برای ما سخت ،عجیب یا غیر معمول بوده است اما حالادیگر این طور نیست و ما به این عادت عجیب خوگرفته‌ایم با آن اشنا شده ایم و تبدیل به روتین زندگی ما شده است.

Be accustomed to something

به این مثال توجه کنید:

.At first, it was hard to get up at 6 a.m. But now I’m used to it
.I’m used to the traffic noise

در این مثال ها شرایط ابتدا سخت بوده است اما کمکم به آن عادت کردیم و حالا این شرایط برای ما عادی است. دقت کنید این عادت قبلا وجود نداشته و ما با پشت سر گذاشتیم مدتی آن را در خود ایجاد کرده‌ایم.

نکته‌ی اول: فعل be used to میتواند در زمان های مختلف صرف شود؛ زمان حال، گذشته و آینده دارد. اما زمان حال ساده رایج تر است.

مثال:

.He wasn’t used to living in Paris
.We’re use.to getting up early

نکته‌ی دوم: دقت داشته باشید که فعل بعد از be used to به صورت gerund یعنی با پسوند ing –می‌آید و یا یک اسم بعد از آن قرار می‌گیرد. به جمله ی زیر دقت کنید:

.At first, it was hard to get up at 6 a.m. But now I’m used to it

می‌توانیم آن را به این صورت تغییر دهیم :

.At first, it was hard. But now I’m used to getting up early

نکته‌ی سوم: برای منفی کردن آن کافی است فعل to be را منفی کنیم

Subject + be +not+ used to

دقت کنید که فعل to be فعل اصلی جمله است و used to تغییری نمی‌کند.

.I’m not used to driving on the left

نکته‌ی چهارم:برای سوالی کرد کافی استفعل to be را ابتدای جمله قرار دهید.

Be + Subject + used to

مثال:

?Is he used to driving on the left

.No, he isn’t. He isn’t used to driving on the left

کاربرد فعل be used to

کاربرد فعل get used to 

در فعل be used to اشاره کردیم که این فعل برای بیان عادتی که در زمان حال وجود دارد استفاده می‌شود اما اگر بخواهیم بگوییم داریم یک عادت را در خودمان ایجاد می‌کنیم از فعل get used to  استفاده می‌کنیم. یعنی این عادت هنوز در ما وجود ندارد.

Become accustomed to

به مثال زیر توجه کنید.

به یاد دارید به رانندگی در سمت چپ عادت نکرده بودم حالا اگر بخواهم بگویم دارمعادت می‌کنم می‌گویم:

.I’m getting used to driving on the left

یا قبل از این که به زود برخواستن از خواب عادت کنم می‌گویم:

.I will get used to getting up early

در هر دو حالت بیان می‌شود که فرایند ایجاد یک عادت در حال انجام است و این عادت قرار است ایجاد شود.

نکته‌ی اول: فعل get used to می‌تواند در زمان های مختلف صرف شود و زمان حال، گذشته و آینده دارد. اما زمانآینده ی ساده همراه با will و فرمto be getting used to رایج تر است.

مثال:

.I got used to living in city
Hewill get used to working night shifts
They are getting used to living abroad

نکته‌ی دوم: دقت داشته باشید که فعل بعد از get used to به صورت gerund یعنی با پسوند ing –می‌آید و یا یک اسم بعد از آن قرار می‌گیرد. به جمله ی زیر دقت کنید:

.Night shift working was hard. Buthe is getting used to it

نکته‌ی سوم: برای منفی کردن آن کافی است با توجه به زمان فعل اصلی آن را منفی کنیم. برای مثال فعل زیر در زمان گذشته‌ی ساده است پس داریم :

.I got used to living in city
I didn’t get used to living in city

نکته‌ی چهارم: برای سوالی کردن نیزباید بهزمان  فعل اصلی توجه کنیم.مثال:زمان این فعل آینده است پس داریم:

.He will get used to working night shifts
?Will he get used to working night shifts

.Yes, he will. He will get used to working night shifts

تنوع ساختار و دقت فراوان به جزئیات در زبان انگلیسی بسیار زیاد است به طوری که برای اهداف متنوع و متفاوت از فعل های متنوع و متفاوتی استفاده می کنند بنابراین آشنایی با بعضی از فعل ها مثل گرامر فعل used to می‌تواند ما را به صحبت کردن مانند یک انگلیسی زبان حرفه‌ای نزدیک تر کند.

برای تمرین می‌توانید برخی عادت های قدیمی خود ،عادت ‌هایی که اخیرا کسب کرده‌اید و عادت‌هایی را که دارید به دست می‌آورید را در قسمت دیدگاه ها بنویسید.سعی کنید از زمان‌های مختلف و ساختار‌های متفاوت استفاده کنید.

مهسا رجبی مقدم

فارغ ‌التحصیل رشته‌ی شیمی هستم. یک روز فهمیدم برای پیشرفت به زبان انگلیسی نیاز دارم و در سال 96 مدرک پیشرفته‌ی زبان و سال 97 مدرک تربیت مدرس زبان گرفتم. با شرکت در دوره‌های مختلف سعی می‌کنم همیشه به روز باشم.

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا